U bent hier : links
Links
Omschrijving
url
Association of European Police Colleges (AEPC) http://www.aepc.net/
Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer http://www.polsupport.be
Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie (AIG) http://www.aigpol.be
Belgische geïntegreerde politie - Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 2010 http://www.police-eu2010.be
Belgische Politie Sport Bond - Nederlandstalige vleugel (NBPSB) http://www.bpsb.be/bpsb.aspx
Betalingen wedden http://wedden.fgov.be
Commission provinciale de la prévention de la criminalité
de la province de LIEGE
http://www.prov-liege.be/prevention_db/
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) http://www.privacycommission.be/
Directie van de Opleiding van de Belgische politie http://www.police.ac.be/menu_8.htm
European Police College (CEPOL) http://www.cepol.europa.eu/
Federale politie http://www.polfed-fedpol.be/
Federale Politieraad http://www.federalepolitieraad.be/
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD Binnenlandse Zaken) http://www.ibz.be/news/nl/default.shtml
Hoge Raad voor de Justitie http://www.hrj.be/NL/index.htm
Koninklijke Muziekkapel Lokale Politie Antwerpen http://www.muziekkapel.be/

Lokale politie

http://www.lokalepolitie.be/
Medische Dienst van de Politie http://www.smdpol.be/
Nationale School voor Officieren http://www.dseo.police.ac.be/
PolDoc (documentaire website voor de Belgische politiewereld) http://www.poldoc.be
Rekrutering en selectie van de Politie (jobpol) http://www.jobpol.be
Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus
http://www.ssgpi.be
Vaste Commissie van de Lokale Politie http://www.lokalepolitie.be/portal/nl/
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) http://www.comitep.be

top