U bent hier : morfologie van de lokale politie > morfologische gegevens 2002-12-31
Morfologische gegevens 2002-12-31
EFFECTIEVEN
Effectieven - per kader
beschrijving label
Totaal effectieven voor de provincie
EFZPZGR00
Provincie ANTWERPEN EFZPZGR01
Administratief arrondissement BRUSSEL HOOFDSTAD
EFZPZGR21
Provincie VLAAMS-BRABANT EFZPZGR23
Provincie BRABANT WALLON EFZPZGR25
Provincie WEST-VLAANDEREN EFZPZGR03
Provincie OOST-VLAANDEREN EFZPZGR04
Provincie HAINAUT EFZPZGR05
Provincie LIEGE
EFZPZGR06
Provincie LIMBURG EFZPZGR07
Provincie LUXEMBOURG EFZPZGR08
Provincie NAMUR EFZPZGR09

Effectieven - leeftijd
beschrijving label
Totaal effectieven voor de provincie
EFZPZAG00
Provincie ANTWERPEN EFZPZAG01
Administratief arrondissement BRUSSEL HOOFDSTAD
EFZPZAG21
Provincie VLAAMS-BRABANT EFZPZAG23
Provincie BRABANT WALLON EFZPZAG25
Provincie WEST-VLAANDEREN EFZPZAG03
Provincie OOST-VLAANDEREN EFZPZAG04
Provincie HAINAUT EFZPZAG05
Provincie LIEGE
EFZPZAG06
Provincie LIMBURG EFZPZAG07
Provincie LUXEMBOURG EFZPZAG08
Provincie NAMUR EFZPZAG09

Effectieven – hoedanigheid (België)
beschrijving label
  • Officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van deProcureur des Konings (OGPHPK)
  • Officier bestuurlijke politie (OBP)
EFZPZOFBE

Effectieven - syntheserapport
beschrijving label
Syntheserapport België EFZPZSYBE

Effectieven 2000-2002 (op aanvraag)
beschrijving label
Totaal effectieven voor de provincie EF00&02ZPZ00
Provincie ANTWERPEN EF00&02ZPZ01
Administratief arrondissement BRUSSEL HOOFDSTAD
EF00&02ZPZ21
Provincie VLAAMS-BRABANT EF00&02ZPZ23
Provincie BRABANT WALLON EF00&02ZPZ25
Provincie WEST-VLAANDEREN EF00&02ZPZ03
Provincie OOST-VLAANDEREN EF00&02ZPZ04
Provincie HAINAUT EF00&02ZPZ05
Provincie LIEGE
EF00&02ZPZ06
Provincie LIMBURG EF00&02ZPZ07
Provincie LUXEMBOURG EF00&02ZPZ08
Provincie NAMUR EF00&02ZPZ09

MIDDELEN
Overzicht per provincie
beschrijving label
Infrastructuur LOZPZSTPRV
Informatica
LOZPZINPRV
Communicatiemiddelen LOZPZCOPRV
Bewapening LOZPZWAPRV
Voertuigen
LOZPZVOPRV
Bijzondere middelen LOZPZSPPRV
Verkeersuitrusting LOZPZROPRV

Overzicht per politiezone (op aanvraag)
beschrijving label
Infrastructuur LOZPZSTBE
Informatica
LOZPZINBE
Communicatiemiddelen LOZPZCOBE
Bewapening LOZPZWABE
Voertuigen LOZPZVOBE
Bijzondere middelen
LOZPZSPBE
Verkeersuitrusting LOZPZROBE

GESPECIALISEERDE DIENSTEN
Overzicht per provincie
beschrijving label
Basispolitiezorg SPZPZBP1PRV
Basispolitiezorg overige functies SPZPZBP2PRV
Beleidsprocessen SPZPZBELPRV
Ondersteunende processen SPZPZONDPRV
Aanwezigheid van gespecialiseerde diensten
SPZPZAANPRV

Overzicht per politiezone (op aanvraag)
beschrijving label
Basispolitiezorg SPZPZBP1BE
Basispolitiezorg andere functies SPZPZBP2BE
Beleidsprocessen SPZPZBELBE
Ondersteunende processen SPZPZONDBE
Aanwezigheid diensten
SPZPZAANBE